Dịch vụ của Công ty Trần Việt mang đến cho quý khách hàng là Việt kiều hoặc đi công tác dài ngày những tiện ích sau:

1- Dịch vụ uỷ quyền sở hữu bất động sản: Với hợp đồng uỷ quyền và chi phí hợp lý, chúng tôi nhận uỷ quyền sở hữu bất động sản giúp cho bạn yên tâm công tác lâu dài ở nước ngoài.

2- Dịch vụ chăm sóc công trình: Chúng tôi nhận chăm sóc công trình của quý khách khi quý khách đi vắng dài ngày.

3- Dịch vụ cho thuê nhà: Bạn sở hữu 1 căn nhà ở Việt nam và không có thời gian trông coi? Chúng tôi cho thuê nhà giúp bạn và bảo vệ tài sản của bạn như tài sản của chính mình.

Gọi ngay: +84 903 035 053

[contact_form]