Dịch vụ: Tư vấn lập dự án nghiên cứu, đầu tư; Quản lý dự án đầu tư  từ bước chuẩn bị đầu tư đến triển khai dự án:
Với đội ngũ các chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, Văn phòng Kiến trúc sư Trần Việt là một địa chỉ tin cậy cung cấp chuyên gia tư vấn trong các dự án của Chính phủ và tổ chức nước ngoài trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng các dự án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh, xin thuê đất, xin ưu đãi đầu tư, vay vốn.

Trình tự thủ tục Lập – Thẩm định – Phê duyệt dự án nhanh gọn và chuyên nghiệp nhất. Trong trường hợp cần thiết mời quý khách xem tham khảo các công văn, thông tư nghị định hướng dẫn tại đây
Giới thiệu quy trình xin phép,trình thẩm định và phê duyệt một dự án đầu tư để quý khách hàng tham khảo.
Bước xin phép chủ trương:

thongbao.gif

thamdinh 1.gif

thamdinh 2.gif

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ: