Khách Sạn Nha Trang

Ngày đăng 07-04-2014

Khách sạn tư nhân 150 phòng. Sẽ xây dựng trong năm 2014 tại Nha Trang.

042014Hotel25PCT

042014Hotel25PCT1

 

042014Hotel25PCT2

042014Hotel25PCT3

 

Gửi bình luận

Become a first comment for this post!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *