Kiến trúc sư, một ngày làm việc bình thường:
Vào bất kỳ ngày nào, kiến trúc sư Trần Việt có thể phải:
• Gặp gỡ với khách hàng.
• Thảo luận hợp đồng.
• Giải quyết vấn đề trên giấy, trên công trường.
• Ước tính chi phí.
• Gặp gỡ với chuyên gia tư vấn ngành nghề khác.
• Thực hiện vẽ các bản vẽ.
• Có mặt tại các cuộc họp thảo luận kế hoạch.
• Xây dựng chi tiết kỹ thuật.
• Dạo chơi các trang web chuyên ngành kiến trúc xây dựng.
Các hoạt động này trở nên một thách thức thực sự để tung hứng tất cả các khía cạnh của công việc này đòi hỏi.
Kiến trúc sư Trần Việt làm gì?
Kiến trúc sư Trần Việt Vẽ
sơ đồ đơn giản cho thấy sự liên kết giữa các không gian hoặc hoạt động. bản vẽ chi tiết làm việc từng chi tiết cuối cùng. Nhà thầu, nhà thầu phụ dự toán chi phí của các sản phẩm dựa trên bản vẽ làm việc của một kiến trúc sư. Khi thời gian xây dựng đến, các bản vẽ sẽ là kế hoạch xây dựng.
Lấy một bản vẽ ra trang và lên màn hình máy tính thông qua mô hình máy tính 3-D có thể mang lại một thiết kế của kiến trúc sư vào cuộc sống, trong cuộc sống màu sắc! Quy mô các mô hình hoặc phim hoạt hình giúp người xem “nhìn thấy” các dự án từ đầu đến cuối những cách khác các ý tưởng kiến trúc sư hiện nay cho công chúng hay khách hàng.
Vẽ thiết kế sơ phác, công việc đầu tiên của mọi công trình...
Thiết kế mặt bằng văn phòng công ty Kỳ Phương
Kiến trúc sư Trần Việt Viết
• Viết thư tín thương mại.
• Tài liệu thuyết minh tất cả các khía cạnh của một dự án.
• Xây dựng các biểu đồ và bảng biểu để phân tích các dự án.
• Phát triển kỹ thuật này xác định rõ việc xây dựng.
• Chuẩn bị bài cho các tạp chí chuyên nghiệp và tạp chí.
Kiến trúc sư Trần Việt nói tiếng Anh
Có thể nói rằng đứng trên đôi chân và giao tiếp rõ ràng là một phần lớn công việc của kiến trúc sư. Giải thích, thảo luận, giảng dạy và thuyết phục là công cụ thương mại của mọi kiến trúc sư.
Kiến trúc sư thường được kêu gọi để:
• Thực hiện bài thuyết trình cho khách hàng.
• Phác thảo các khái niệm, thảo luận về các tùy chọn và cung cấp giải pháp sáng tạo cho các vấn đề.
• Xuất hiện trước hội đồng thẩm định với tư cách là một chuyên gia.
Tính toán:
Thực sự là 1 áp lực! Kiến trúc sư phải có khả năng xây dựng chính xác và chuẩn bị ngân sách văn phòng. Họ cũng phải hiểu phân tích cấu trúc, tải nhiệt, phân phối điện và lưu lượng giao thông và cả phương thức kinh doanh của từng ngành hàng cụ thể.

Trách nhiệm
Khi một kiến trúc sư có giấy chứng nhận hành nghề, có nghĩa là một khối lượng sản phẩm của công việc đã được hoàn thành. Sau mỗi công trình, kiến trúc sư là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình sử dụng.
Kiến trúc sư Trần Việt thảo luận tại công trường
Quản lý
Kiến trúc sư thường quản lý văn phòng riêng và các doanh nghiệp của họ. Họ cũng phải quản lý các dự án từ ý tưởng đầu tiên của một phương án để tiến đến cắt băng khánh thành tại một tòa nhà mới. Trong giai đoạn xây dựng, kiến trúc sư quản lý quản lý hợp đồng, giám sát bản vẽ và thông số kỹ thuật, xử lý các vấn đề phát sinh trên công trường và theo dõi công việc đang tiến triển.
KIến trúc sư Trần Việt tại công trường....

Khi rảnh thì… chơi với con:
Chơi với con....
Soạn đồ nghề đi..chụp ảnh dạo:
Soạn đồ nghề đi chụp ảnh...

Và..sáng tác ca khúc:

24/12/2010: Chương trình Liên hoan Noel.2010

28/08/2009: Ăn mừng ký kết hợp đồng mới

29/05/2008: Du lịch Wildbeach Resort – Ninh Tịnh Ninh Phước Khánh Hoà.