Các chứng chỉ, bằng cấp của Kiến trúc sư Trần Việt

01- Bằng Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

02- Chứng chỉ hành nghề thiết kế Kiến trúcQuy hoạch

03- Chứng chỉ Giám Sát Công trình Dân dụng, Công nghiệp & Giao thông thuỷ lợi.

Chứng chỉ Giám sát Thi công

04- Chứng chỉ Chỉ huy trưởng công trường

Chỉ huy trưởng Công trường.

05- Chứng chỉ Quản lý Dự án đầu tư.

cc-tranviet.jpg

06- Chứng chỉ Nghiệp vụ Định giá xây dựng

Thông tin khác nếu có yêu cầu, vui lòng liên hệ: